Što i kako
StoryEditor

Prag za obvezan ulazak u PDV od 2023. bit će 39.816 eura

26. Srpanj 2022.

Do kraja 2022. godine izmijenit će se Zakon o PDV-u kako bi se propisani pragovi mjerodavni za primjenu toga propisa preveli na novu državnu valutu. Prema najavi nadležnog ministarstva neće biti zaokruživanja, samo će se kunski iznosi preračunati u eure prema službenom konverzijskom tečaju

Počevši od ponedjeljka 5. rujna 2022. trgovci, ugostitelji i ostali poslovni subjekti koji prodaju robu i usluge građanima dužni su na izlaznom računu dvojno iskazati cijenu obavljene transakcije: u kunama i eurima, pri čemu se kune preračunavaju u eure prema konverzijskom tečaju 7,5345 kn za jedan euro. Za dvojno iskazivanje cijena mjerodavan je taj konverzijski tečaj koji je utvrdilo Vijeće EU, a ne tečaj eura koji će do kraja 2022. objavljivati HNB.

Na dan 31. prosinca 2022. godine HNB-ov tečaj bit će izjednačen s propisanim konverzijskim tečajem i tim će se tečajem koristiti i cijele 2023. godine, sve dok traje obveza dvojnog iskazivanja cijena. Dvojno iskazivanje cijena na izlaznim računima za obavljene isporuke dobara i usluga i primljene predujmove odnosi se na račune koji se izdaju građanima, ali ne na račune koji se izdaju poslovnim subjektima.

Kada u kunama, kada u eurima

Računi koji su izdani do kraja 2022. godine u Knjizi izlaznih računa i drugim posebnim PDV evidencijama, ako se vode posebne evidencije, evidentiraju se u kunama. Knjigovodstvene isprave izdane u 2022. godini, neovisno o tome je li isporuka obavljena u 2022. ili će se obaviti u sljedećoj godini, u PDV evidencijama iskazuju se u kunama. Računi i druge knjigovodstvene isprave koje će se izdavati počevši od 1. siječnja 2023. godine izdavat će se u eurima, a u PDV evidencijama iskazivati u valuti ovisno o tome kojem obračunskom razdoblju pripadaju. To se pravilo odnosi na sve knjigovodstvene isprave, na one na kojima je cijena dvojno iskazana i na isprave u odnosima B2B na kojima nije propisana obveza dvojnog iskazivanja.

Na primjer, ako je roba izdana i otpremljena potkraj prosinca 2022., a račun se izdaje u prvim danima siječnja 2023. godine, račun se izdaje u eurima. U knjigovodstvenim evidencijama prodavatelja i kupca taj će poslovni događaj biti iskazan u 2022. godini, u kunama, pri čemu će prodavatelj i kupac za te svrhe podatke s računa preračunati u kune prema službenom konverzijskom tečaju. Ili, ako je u 2022. godini naplaćen predujam za buduću isporuku, račun za predujam izdan u 2022. glasit će na kune, obveza i pretporez prema plaćenom predujmu će se u PDV evidencijama iskazati u kunama. Ako isporuka bude u 2023. godini, prodavatelj će za obavljenu isporuku izdati račun u eurima i kupcu će u eurima naplatiti možebitnu razliku između naplaćenog predujma i cijene isporuke, pri čemu će iznos predujma preračunati u eure prema propisanom konverzijskom tečaju, a obavljenu isporuku u PDV evidencijama iskazati u eurima.

Pretporez, naknadni popusti

Prema istim će se pravilima obavljati i ispravci obveze za PDV po osnovi naknadno odobrenih popusta i sniženja. Ako je transakcija obavljena i račun izdan u 2022. godini, u kunama, a popust se po tom računu odobrava naknadno, u 2023. godini, kupac je dužan obavijestiti prodavatelja da je za odgovarajući iznos ispravio pravo na pretporez. Ispravak pretporeza i ispravak obveze za PDV i kupac i prodavatelj u poreznim evidencijama iskazuju u eurima jer je riječ o ispravama koje pripadaju 2023. godini.

Obrazac PDV za posljednje obračunsko razdoblje 2022. godine dostavlja se u kunama do 20. siječnja 2023. godine. Mjesečni obveznici PDV-a u tom će PDV obrascu iskazati podatke o obvezi PDV-a i pravu na pretporez za prosinac 2022. godine, a tromjesečni obveznici PDV-a za razdoblje od listopada do prosinca 2022. godine. Podaci će se iskazati u kunama, a plaćanje obveze PDV-a obavit će se do 31. siječnja 2023., u eurima. Počevši od PDV obrasca koji se podnosi za izdane i primljene isporuke u siječnju 2023. odnosno u prvom tromjesečju 2023. godine, PDV obrazac će se sastavljati u eurima. Porezni obveznici koji PDV obračunavaju i plaćaju prema naplaćenim naknadama prvi će PDV obrazac u eurima sastavljati 20. veljače 2023. za plaćanja i naplate obavljene u siječnju 2023., a ako su tromjesečni porezni obveznici, sastavljat će ga do 20. travnja 2023. za plaćanja i naplate realizirane u razdoblju siječanj-ožujak 2023. godine.

Što se i kako preračunava

Ispravci PDV obrazaca obavljat će se u onoj valuti u kojoj je PDV obrazac dostavljen Poreznoj upravi. Na primjer, ako se u ožujku 2023. ispravlja PDV obrazac za prosinac 2022. koji je dostavljen u kunama, ispravak se obavlja u kunama, a plaćanje možebitnih razlika obavlja se u eurima.

Do kraja 2022. godine izmijenit će se Zakon o PDV-u kako bi se propisani pragovi mjerodavni za primjenu toga propisa preveli na novu državnu valutu. Prema najavi nadležnog ministarstva, neće se provesti zaokruživanje propisanih pragova u okrugle brojeve u eurima, samo će se kunski iznosi preračunati u eure prema službenom konverzijskom tečaju. Prag za obvezan ulazak u sustav PDV iznosit će 39.816,84 eura obavljenih isporuka u prethodnoj ili tekućoj poreznoj godini (sada 300.000,00 kn), limit obavljenih isporuka u prethodnoj poreznoj godini za mogućnost tromjesečnog plaćanja PDV-a iznosit će 106.178,25 eura zajedno s uključenim PDV-om (sada 800.000,00 kn), a prag za izbor obračunavanja PDV-a prema naplaćenim naknadama 1,990.842,13 eura (sada iznosi 15 mil. kn). 

15. kolovoz 2022 10:38