Što i kako
StoryEditor

Prelazak na euro: Knjiženje u kunama ili eurima ovisit će o datumu nabave, a ne izdavanja računa

12. Srpanj 2022.

Najviše posla s prelaskom s kuna na eure u tvrtkama imat će računovodstvo i financije, i to ne zbog preračunavanja tečaja, nego zbog mogućih zabuna u knjiženju onoga što se događalo tijekom 2022. u kunama, a što je i kako počelo s 1. siječnja 2023. u eurima. Čini se jednostavno, ali nije i ima nekoliko ‘začkoljica‘

Prema najavi, Vlada će u srpnju 2022. objaviti dvije odluke: datum uvođenja eura koji je već obznanjen u javnosti, ali još nije službeno potvrđen, i fiksni konverzijski tečaj za preračunavanje kuna u eure. Očekivani datum uvođenja eura je 1. siječnja 2023., a neslužbeni tečaj objavljen je još početkom 2022. i iznosi 7,53450 kn za jedan euro. Moguće je da taj iznos bude utvrđen kao konačni konverzijski tečaj, što će biti poznato do kraja srpnja.

Fiksni konverzijski tečaj koji Vlada objavi u srpnju 2022. vrijedit će na dan 31. prosinca 2022. Poduzetnici moraju na vrijeme prilagoditi računalne programe za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvještaja, kako bi prelazak na novu novčanu valutu protekao bez zastoja u knjigovodstvu.

Razlike zbog lipa i centa

Poslovni događaji koji se odnose na 2022. evidentirat će se u poslovnim knjigama 2022. u kunama, bez obzira na to kada je izdan račun i na koju valutu glasi. Iako će npr. račun biti izdan u 2023. u eurima, za primljenu uslugu ili dobra nabavljena u 2022. u poslovnim knjigama evidentira se kao rashod ili imovina nabavljena u 2022. i knjiži u kunama. Iznos s računa u eurima preračunat će se u kune prema propisanom tečaju konverzije. Plaća za prosinac 2022. isplatit će se u siječnju 2023. u eurima, ali će se knjižiti kao rashod 2022., u kunama.

Počevši od 1. siječnja 2023. svi će se poslovni događaji u računovodstvenim evidencijama knjižiti u eurima. To uključuje i knjigovodstvene isprave koje su izdane u 2022. ili ranije, u kunama, a odnose se na razdoblje nakon 1. siječnja 2023. Knjiženje poslovnih promjena prema tim se ispravama provodi u eurima, kune se preračunavaju u eure prema fiksnom tečaju konverzije.

Promjena valute podrazumijeva obvezu da se kod otvaranja početnih stanja u poslovnim knjigama na dan 1. siječnja 2023. svi iznosi na svim pozicijama glavne knjige zatečeni na dan 31. prosinca 2022. preračunaju u eure. Način preračunavanja propisan je Zakonom o uvođenju eura i obvezuje na preračunavanje prema propisanom konverzijskom tečaju, uza zaokruživanje na dvije decimale. Saldo obveza prema svakom dobavljaču i saldo potraživanja od svakoga kupca trebat će preračunati u eure na propisani način.

S obzirom na to da je iznos od jedne, dvije i tri lipe manji od jednog centa, propisani način zaokruživanja na dvije decimale kod nekih će poduzetnika rezultirati manjim razlikama, koje treba evidentirati kao financijske prihode odnosno financijske rashode 2023. Financijski izvještaji za 2022. podnose se do travnja 2023. u kunama.

Financijski izvještaji

Sve pripremne i kontrolne radnje koje se odnose na 2022., a sadržavaju novčanu jedinicu, provode se u kunama. Tako će se npr. inventurne razlike na dan 31. prosinca 2022. iskazati u kunama, usklađivanje obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca prema stanju na dan 31. prosinca 2022. fizički se provode u 2023., ali s podacima u kunama i dr. Ako se javi potreba ispravljanja financijskih izvještaja za 2022., podaci će se ispravljati u valuti u kojoj je izvještaj sastavljen.

Financijski izvještaji za 2023. podnose se u eurima, ali se za te svrhe i podaci o prethodnoj 2022. moraju iskazati u eurima. Sve pozicije iz financijskih izvještaja za 2022. se radi usporedbe s 2023. moraju iskazati u eurima.

Poduzetnici kojima je razdoblje utvrđivanja poreza na dobit jednako kalendarskoj godini podnose prijavu poreza na dobit za 2022. do kraja travanja 2023. u kunama. Pri tome se predujmovi poreza na dobit koji su u 2023. plaćeni u eurima, za svrhe obračuna godišnje porezne obveze, u obrascu PD iskazuju u kunama. Ako postoji obveza plaćanja razlike poreza na dobit, razlika se u PD obrascu utvrđuje u kunama, a plaća u eurima, preračunato po propisanom konverzijskom tečaju. Predujmovi poreza na dobit za sljedeću poreznu godinu utvrđuju se i plaćaju u eurima.

Porezi i predujmovi

Poduzetnici kojima se porezna godina razlikuje od kalendarske podnose prijavu poreza na dobit za razdoblje koje obuhvaća dio 2022. i dio 2023. u eurima. Za te će svrhe podatke koji su bili proknjiženi u kunama i odnose se na 2022. trebati preračunati u eure. Dakako, možebitnu razliku godišnje obveze poreza na dobit i predujmove za sljedeće porezno razdoblje utvrđuju i plaćaju u eurima. Ispravak prijave poreza na dobit podnosit će se u valuti u kojoj je porezna prijava predana. Tako će se npr. ispravak prijave poreza na dobit za 2022., koji se obavlja u 2024., podnositi u kunama.

Naime, prema Općem poreznom zakonu, porezna prijava može se ispravljati u roku od tri godine, a budući da se prema Zakonu o uvođenju eura povijesni podaci za 2022. i ranije godine vode u kunama, porezna prijava za te godine ispravljat će se u kunama.

Poduzetnici će zbog uvođenja eura imati dodatne troškove, primarno one koji se odnose na prilagodbu računalnih programa za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvještaja. To je jednokratni izdatak koji bi, kako se očekuje, trebao biti kompenziran brojnim pogodnostima u načinu poslovanja i ostvarivanju poslovnih rezultata u sastavu eurozone.

04. veljača 2023 13:09