Što i kako
StoryEditor

Roditeljske potpore: Kako se određuje visina plaće tijekom očinskog dopusta

23. Kolovoz 2022.
očinski dopust

Izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama od 1. kolovoza uvedeno je novo pravo očeva. Tijekom deset dana dopusta nakon djetetova rođenja otac dobiva sto posto prosjeka plaće posljednjih šest mjeseci, no postoje dvije iznimke na koje treba obratiti pozornost

Očinski dopust novo je pravo očeva uvedeno izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je na snazi od 1. kolovoza 2022. U slučaju rođenja jednoga djeteta otac ima pravo na dopust od deset radnih dana, a u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobna rođenja više djece u neprekidnom trajanju od petnaest radnih dana. Pravom se mogu koristiti zaposleni očevi i očevi koji obavljaju samostalnu djelatnost, ne može se prenijeti na majku ili drugu osobu i ne ovisi o radnopravnom statusu djetetove majke.

Otac ima pravo na očinski dopust čak i ako je majka nezaposlena. Pravo na očinski dopust ne ovisi o bračnom statusu djetetovih roditelja; to je očevo pravo neovisno o tome je li ili nije u bračnoj zajednici s djetetovom majkom. Očinski dopust može se koristiti do djetetovih šest mjeseci, iz čega proizlazi da i očevi djece koja su rođena prije 1. kolovoza 2022., a još nisu navršila šest mjeseci, mogu iskoristiti pravo na dopust.

Ne može se prekidati

Očinski dopust koristi se u neprekidnu trajanju i sâm otac kao korisnik prava odlučuje o razdoblju njegova korištenja. Nije moguće koristiti ga u dva ili više navrata. Ako otac namjerava koristiti očinski dopust neposredno nakon djetetova rođenja, dužan je petnaest dana prije datuma očekivanog porođaja o svojoj namjeri obavijestiti poslodavca. Ako dopust namjerava koristiti poslije, a može ga koristiti sve do djetetovih šest mjeseci, također je dužan petnaest dana prije o tome obavijestiti poslodavca.

Očinski dopust koristi se u neprekidnu trajanju, a s obzirom na to da je određen u radnim danima, kalendarsko razdoblje korištenja ovisi o rasporedu radnog vremena korisnika prava. Ako korisnik prava prema rasporedu radnog vremena radi u petodnevnom radnom tjednu, jedan tjedan podrazumijeva korištenje pet dana očinskog dopusta. Međutim, ako korisnik prava radi u šestodnevnome radnom tjednu, on će u jednom tjednu iskoristiti šest dana očinskog dopusta, stoga će kalendarsko razdoblje dopusta za njega biti kraće.

Sto posto prosjeka, ali…

Za razdoblje korištenja očinskog dopusta zaposleni otac ima pravo na naknadu plaće koju mu izravno isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Naknada se određuje u visini od sto posto prosječne neto plaće koja mu je isplaćivana u šestomjesečnome razdoblju koje prethodi mjesecu u kojemu je započeto korištenje očinskog dopusta, bez ograničenja najvišeg iznosa. Na primjer, ako je djetetovu ocu u prethodnih šest mjeseci isplaćivana prosječna neto plaća u iznosu od 10.000 kuna, naknada će se odrediti prema tom iznosu, za odgovarajuće sate odnosno dane korištenja prava. Ako mu je u prethodnih šest mjeseci isplaćeno manje od šest plaća, ali više od jedne, naknada će se odrediti prema isplaćenim plaćama. Ocu koji je u tih šest mjeseci promijenio poslodavca naknada se određuje od prosječne plaće koju su mu isplaćivali svi poslodavci, a ne samo poslodavac kod kojega iskorištava pravo na očinski dopust.

U dva se slučaja visina naknade određuje drukčije: ako u prethodnih šest mjeseci otac nije primio ni jednu mjesečnu plaći ili je primio samo jednu i ako je riječ o osobi koja nije imala uređen status u osiguranju u propisanom razdoblju koje prethodi mjesecu korištenja prava. U prvom slučaju, ako otac nije u prethodnih šest mjeseci primio više od jedne mjesečne plaće, naknada se određuje od najniže osnovice za plaćanje doprinosa koja vrijedi za mjesec koji prethodi mjesecu korištenja prava. Najniža mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2022. iznosi 3624,06 kuna pa se taj iznos za svrhu određivanja neto naknade umanjuje za 20 posto mirovinskih doprinosa, što daje mjesečni iznos od 2899,25 kuna od kojega se, ovisno o broju dana odnosno sati korištenja očinskog dopusta, naknada određuje razmjerno. Propisan je i najniži mjesečni iznos naknade – mjesečna svota naknade ne može biti manja od 2328,20 kuna. U mjesecu koji ima 168 sati, za deset radnih dana odnosno 80 sati korištenja očinskog dopusta naknada ne može iznositi manje od 1380,59 kuna.

Neugodno iznenađenje

Otac koji prije korištenja očinskog dopusta nije imao uređen status u osiguranju ostvaruje pravo na naknadu u najnižemu propisanom iznosu, neovisno o tome koliko mu je plaća isplaćeno u šest mjeseci koji prethode mjesecu korištenja prava. Smatra se da korisnik nije imao uređen status u osiguranju ako nije imao status osiguranika zdravstvenog osiguranja neprekidno u prethodnih devet mjeseci ili dvanaest mjeseci s prekidima u prethodne dvije godine. Zbog tih pravila očevi koji se koriste pravom na očinski dopust mogu se zateći u situaciji da umjesto očekivane naknade u stopostotnom iznosu neto plaće ostvare naknadu manju od očekivane.

Samozaposlene osobe ostvaruju pravo na očinski dopust pod jednakim uvjetima kao zaposleni očevi i njima se naknada određuje od osnovice na koju su u prethodnih šest mjeseci plaćali obvezne doprinose. Ta se mjesečna osnovica za svrhu određivanja visine naknade preračunava u izvedenu neto plaću, od koje se naknada određuje u stopostotnom iznosu. 

18. srpanj 2024 22:34