Što i kako
StoryEditor

Spajanja i preuzimanja - Novi je trend polica osiguranja za povredu izjava i jamstava

07. Travanj 2021.
Pišu: Josipa Hren, viša menadžerica u Deloitteovu Odjelu financijskog savjetovanja, i Matea Gospić Plazina, odvjetnica/partnerica u odvjetničkom uredu Krehić i partneri d.o.o., u suradnji s Deloitte Legalom

Prošle je godine, suprotno očekivanjima i unatoč svjetskoj pandemiji koronavirusa, s ukupno 43 zaključene transakcije aktivnost u spajanjima i preuzimanjima (M&A) u Hrvatskoj bila na razini 2019. Nekoliko velikih i važnih transakcija obilježilo je godinu, primjerice Nanobit, Infobip, Sunce koncern i drugi. Primijetili smo također da industrije čije je poslovanje otpornije na utjecaj pandemije koronavirusa, poput IT-a, gejminga, zdravstvenog i farmaceutskog sektora, maloprodaje, e-trgovine i sektora hrane, i dalje pokazuju veliku aktivnost M&A-a i izazivaju interes ulagača diljem svijeta. Uz to su private equity investitori i dalje vrlo aktivni, a posebno su aktivni specijalizirani tehnološki fondovi. Primijetili smo i trend da sve više društava u regiji, po uzoru na poljski Allegro, svoju budućnost vidi u izlistavanju na nekoj od europskih ili svjetskih burzi te se za sve to intenzivno priprema.

U odnosu na novosti u procesu M&A-a sve češće u tim transakcijama primjećujemo ugovaranje police osiguranja za slučaj povrede izjava i jamstava prodavatelja. Iako takve police osiguranja pri spajanju i akvizicijama na europskim tržištima postoje već desetljećima, u Srednjoj i Istočnoj Europi više su se počele primjenjivati tek u posljednje vrijeme.

Zašto polica

Pod policom osiguranja izjava i jamstava (RWI) kupac u transakciji M&A-a izravno od osiguravatelja nadoknađuje gubitke koji proizađu iz određenih povreda prodavateljevih izjava i jamstava iz ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela, odnosno dionica. Prebacivanjem rizika od takvih gubitaka s prodavatelja na osiguravatelja kupac i prodavatelj mogu ograničiti ili čak eliminirati prodavateljevu odgovornost za neke povrede izjava i jamstava, sve bez materijalnog umanjenja kupčeva pokrića, odnosno visine odštete. Cilj kupca i prodavatelja u svakoj transakciji M&A jest da iz transakcije izađu zadovoljni, ali i bez briga zbog potencijalnih izjava i jamstava koja su dali ili su im dana. Upravo ta vrsta police osiguranja pomaže pokriti velik dio rizika, koji je sastavni dio svake transakcije spajanja i preuzimanja.

Prodavatelj želi slobodu upravljanja kupoprodajnom cijenom i ne želi da dio tog novca bude zaključan do isteka razdoblja u kojem kupac može potraživati po izjavama i jamstvima, što često zna biti i nekoliko godina. Nasuprot tomu kupac želi biti siguran da će postojati izvor novca iz kojega će se moći naplatiti potencijalno nastalo potraživanje zbog kršenja prodavateljevih izjava i jamstava.

U većini slučajeva vidimo da je ugovaratelj takve vrste police osiguranja kupac u transakciji spajanja i preuzimanja, ali katkad je ugovaratelj takve police osiguranja i prodavatelj koji se želi zaštititi od svojih potencijalnih nenamjernih kršenja izjava i jamstava te potraživanja proizašlih iz njihovih kršenja. Snošenje troška te vrste police osiguranja, neovisno o tome tko je ugovaratelj police, često je stvar pregovora između ugovornih strana.

Prednosti i nedostaci

Unatoč prednostima RWI nije lijek za sve. Kao što i sâm naziv sugerira, on pokriva samo povrede izjava i jamstava, ali ne i kršenje preduvjeta, promjene u kupoprodajnoj cijeni ili druge novčane obveze koje mogu proizaći iz ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela, odnosno dionica. Moguće je i da je pokriće RWI-ja ​određeno u postotku od vrijednosti transakcije, što kupca ostavlja izloženog izvanrednim gubicima zbog povreda izjava i jamstava iznad granice pokrića. Međutim, u transakciji u kojoj postoji prodavateljeva obveza odštete prodavatelj može pristati odštetiti kupca za gubitke koji proizađu iz povreda izjava i jamstava iznad granice pokrića RWI-ja.

Kako je već navedeno, treba imati na umu da u pravilu nije moguće osigurati sve vrste rizika koji proizlaze iz kršenja prodavateljevih izjava i jamstava te da će većina polica uključivati niz isključenja ili ograničenja u pokriću. Primjerice, izjave i jamstva koji se odnose na neka porezna pitanja, zaštitu okoliša, nedopušteno plaćanje u mehanizmu zaključenja transakcije (locked box), obveze vezane uz usklađenost s propisima o plaći i radnom vremenu, zaštita osobnih podataka ili sve one činjenice koje su bile eksplicitno predstavljene drugoj strani u postupku dubinskog snimanja često ne mogu biti sastavni dio takve police osiguranja. Posljedično, kupčevo dubinsko snimanje bit će potencijalni dvosjekli mač jer će kupac htjeti provesti sveobuhvatno dubinsko snimanje kako bi bio potpuno svjestan svih rizika društva koje kupuje, no to će ga možda lišiti pokrića prema polici za bilo koje obveze koje otkrije. Kako bi to mitigirali, osiguravatelji su sve češće voljni pružiti 'višak' pokrića za neke od gore navedenih obveza ili sve te obveze; u tom je slučaju navedena polica povrh one primarne.


Neupitno je da su prednosti te police osiguranja razvidne za obje ugovorne strane. Osim što će se u prvom koraku transakcija zaključiti mnogo brže jer će se skratiti vrijeme pregovora o prodavateljevim izjavama i jamstvima, prodavatelji će iz transakcije izaći sa sredstvima s kojima će moći slobodno upravljati, bez zadržavanja određenog dijela iznosa na escrow računu, bilo kod javnog bilježnika bilo u banci. Također, zbog korištenja police osiguranja radi ograničenja prodavateljeve odgovornosti prodavatelj može biti voljan proširiti supstancijalno pokriće svojih izjava i smanjiti uporabu kvalifikatora znanja, poboljšavajući tako kupčevu osnovu za naknadu prema RWI-ju.

Primjeri dobre prakse

Jedan primjer u kojemu smo primijetili prednost te police osiguranja u transakcijama jest onaj u kompetitivnim postupcima u kojima se više potencijalnih kupaca natječe za jedno ciljano društvo. Naime, polica osiguranja prodavateljevih izjava i jamstava omogućit će kvalitetnije strukturiranje transakcije i veću isplatu gotovine za prodavatelje, što na kraju može biti presudno u odabiru krajnjega kupca.

Drugi je primjer u situacijama kad private equity fond kao prodavatelj raspolaže svojim društvima u portfelju. Jedna takva polica osiguranja omogućuje takvu fondu da dio njegovih sredstava ne bude zarobljen na escrow računu do isteka razdoblja izjava i jamstava, nego da odmah nakon zaključenja transakcije fond može slobodno upravljati svojim sredstvima i nastaviti svoju investicijsku strategiju.
Međutim, u transakcijama u regiji najčešće viđamo slučaj u kojemu više članova društva, koji su ujedno članovi uprave u društvima koja su predmet prodaje, traži nove partnere za daljnji razvoj svojih društava. Često se kao ti partneri, odnosno kupci, pojavljuju upravo prije navedeni private equity fondovi.

Dodatno, i to zato što je čest uvjet za transakciju nastavak angažmana uprave društva i nakon što društvo preuzme private equity ​fond, važno je izbjeći situacije u kojima bi se odšteta za kršenje izjava i jamstava prodavatelja možda izravno potraživala od istih osoba. Dakle, polica osiguranja za prodavateljeve izjave i jamstva pomaže odvojiti vlasničku funkciju od funkcije uprave te omogućava jednostavniju komunikaciju u daljnjem razvoju društva i postojećim članovima i novim investitorima.

Sigurniji od rizika

Još je više prednosti takve police za kupca. On je siguran da će se potencijalna šteta proizišla iz kršenja prodavateljevih izjava i jamstava moći naplatiti, i to u punom iznosu, jer je obveza za njih prebačena na osiguravajuće društvo. Kupac bi se također trebao osjećati sigurnije jer je uprava društva zajedno s njim usredotočena na budući razvoj poslovanja, bez straha od duhova iz prošlosti.

Naposljetku, koristeći se tom policom, kupac može produljiti razdoblje valjanosti izjava i jamstava u odnosu na standardno prihvaćeno razdoblje u kupoprodajnim ugovorima te svoju ponudu u kompetitivnom postupku učiniti atraktivnijom za drugu stranu.

22. veljača 2024 18:57