Što i kako
StoryEditor

Tajna uspjeha: Sinergija je sve, bez sinergije sve je ništa

20. Rujan 2023.
Piše: Jasmina Očko, konzultantica za kontroling u tvrtki Kontroling Kognosko

Svijet upravo živi digitalnu transformaciju i prilično jak zaokret prema ekološkoj održivosti i zelenom gospodarstvu. Uvjeti poslovanja mijenjaju se nevjerojatnom brzinom. Razvoj tehnologije zahtijeva od menadžera stalno praćenje trendova i inovacija kako bi bili i ostali konkurentni. Rast uz digitalnu transformaciju zahtijeva prilagodbu, agilne timove i prije svega razumijevanje čemu digitalno služi.

Istodobno se mijenja i svijest zaposlenika. Nove generacije donose nova pravila. Tradicionalni hijerarhijski pristup menadžmentu postaje manje popularan i sve se više prihvaćaju agilne metode koje ubrzavaju prilagođavanje promjenama, ali i povećavaju autonomiju zaposlenika te donose okretanje prema timskom radu. Upravo zato što se u suvremenom poslovanju isprepleću svi navedeni, ali i mnogi drugi faktori, upravljanje poduzećem postaje sve izazovnije, a sve više postaje jasno da je jedan od najvažnijih tajni uspjeha – sinergija.

Sinergija prema definiciji označava situaciju u kojoj kombinacija različitih elemenata stvara veću vrijednost ili korist nego što bi je svaki pojedinačno mogao postići. To znači da, kad se različiti resursi, znanja, vještine ili kompetencije spoje i djeluju zajedno, rezultat su poboljšana učinkovitost, produktivnost ili fantastične inovacije.

Iako u poslovnom svijetu odavno poželjna, nikada do sada nije bila toliko ključna za opstanak. Znanje koje se sada traži nadilazi mogućnosti bilo kojeg pojedinca. Sada mogu uspjeti samo timovi kompetentnih ljudi koji žive svoju ideju i privrženi su zajedničkim ciljevima. Iako izgleda utopijski, sve se više čini da će to u budućnosti biti jedina mogućnost opstanka. Koje su sinergije danas najvažnije?

Sinergija među timovima/odjelima

Poduzeća tradicionalno još žive u silosima (odjelima) koji su hijerarhijski organizirani, imaju svoje planove i svoje zadatke. Prilično je čest slučaj da se silosi međusobno ne dogovaraju, da postoji velika praznina među njima (pa čak i među odjelima koji su prirodni srodnici kao npr. prodaja i marketing, nabava i proizvodnja i slični).

S druge strane, da bi se poduzeća danas i u budućnosti razvijala, nužna je drukčija organizacija koja podrazumijeva timski rad više odjela istodobno. Danas je tomu najbliža projektna organizacija. Upravo se na taj način razbijaju silosi između različitih funkcija, otvara intenzivnija komunikacija, a time i bezbroj mogućnosti koje su do tada bile nepravedno zapostavljene.

Sinergija između vodstva i zaposlenika

Osnovno je obilježje takve sinergije komunikacija. Nikad nismo više razgovarali o komunikaciji, a izgleda kao da je nikad nije bilo manje. Kao konzultantica za primjenu kontrolinga često dolazim u situaciju da potičem menadžere: ‘Razgovarajte s ljudima.‘ I za to postoji dobar razlog. Uvođenje kontrolinga fantastičan je proces pripreme za digitalnu transformaciju zato što na jednak način zahtijeva posluženost procesa. A u većini slučajeva, čim se malo zagrebe ispod površine, jasno je da procesi nisu dogovoreni, uglavnom su slučajni i razvijeni prema vlastitom nahođenju pojedinaca, a ne vođeni logikom sinergije s ostalim procesima. Razgovarati s ljudima u tom smislu znači okupiti timove iz raznih odjela, debatirati, poticati brainstorming o tome što želimo postići i dogovoriti zajedničku taktiku.

Nažalost, mnogi menadžeri to automatski poistovjećuju s mikromenadžmentom, no to ni blizu nije isto. Cilj razgovora nije dociranje djelatnicima kako da nešto rade, već konsenzus o ciljevima koji se žele postići i načinima kako će se to ostvariti multifunkcionalno. Kad se postigne konsenzus, proces se ne utvrđuje dekretom, nego postaje dogovoreno pravilo postupanja koje je najbolje ispisati u velikom formatu i staviti na zid kao zajedničko obećanje usmjereno na uspjeh. Menadžment na taj način potiče zaposlenike da preuzmu odgovornost za svoj rad te podupire inicijative i kreativnost, što sigurno pridonosi većoj produktivnosti i inovacijama.

Kontroling – ključan za rezultate

Sinergija menadžera i zaposlenika očituje se i u davanju povratne informacije (feedbacka). Redovita povratna informacija menadžmenta pomaže zaposlenicima da bolje razumiju svoje snage i područja za poboljšanje, a menadžment može bolje razumjeti izazove s kojima se suočavaju radnici. Briga za razvoj zaposlenika, pružanje prilika za obuku, usavršavanje i profesionalni razvoj zaposlenika pokazuje njihovu važnost za organizaciju te povećava motivaciju i angažman.

Nikako ne smijemo zaboraviti nagrađivanje zaposlenika i priznanje za uspješan rad. U našoj je praksi kvalitetan sustav nagrađivanja, nažalost, pravi raritet. Ako i postoji, najčešće nije dobar. Put do kvalitetnog sustava nagrađivanja popločen je dobrim namjerama, ali često prije vodi u pakao nego u poštenu raspodjelu nagrada. Jedan od razloga jest taj što nema kvalitetnog i stabilnog sustava informacija o rezultatima koji dolazi iz jednog izvora istine. Drugim riječima, nema kontrolinga.

Sinergija tehnologije i ljudi

Tehnologija nije sama sebi svrha, ona je tu kako bi se u kombinaciji s ljudskim željama, potrebama, znanjem i vještinama postigli najbolji rezultati. Ta je sinergija problematična zbog čestog nerazmjera između brzine razvoja tehnologije i snalaženja korisnika koji od nje trebaju imati koristi. Najbolje primjere vidimo u medicini: na raspolaganju su visokotehnološki uređaji koji omogućuju savršene nalaze, ali u ovom trenutku ljudsko oko nedovoljno ih dobro razumije i teško čita pa se bez potpore umjetne inteligencije pri utvrđivanju dijagnoze ne mogu adekvatno iskoristiti.

Sinergija koja se mnogo brže postiže jest ona u kojoj se upotrebljavaju alati koji mogu automatizirati jednostavne i rutinske zadatke, što omogućava ljudima da se usredotoče na kreativne, analitičke i strategijske aktivnosti koje zahtijevaju ljudsku inteligenciju. Dobra sinergija već se sada postiže u domeni komunikacijskih alata koji omogućuju ljudima da brže komuniciraju i surađuju bez obzira na fizičku udaljenost. Internet omogućava brz i širok pristup informacijama i znanju, zbog čega su mnogi oblici edukacije dostupni većini. Nama u kontrolingu tehnologija omogućava prikupljanje i analizu velikih količina podataka, što pomaže menadžmentu da donosi informirane odluke. U budućnosti će tehnologija sigurno pomoći ljudima u razvoju proizvoda, usluga i rješenja koja danas i ne postoje, i to uz fleksibilne načine rada (rad na daljinu), čime se pomaže ljudima da bolje usklađuju svoj profesionalni i privatni život.

Kada dvije tvrtke spoje svoje resurse kako bi postigle sinergijske prednosti kao što su smanjeni troškovi ili prošireno tržište, moguća su čuda. Što su sve resursi? Tržište, tehnologije, znanje i vještine (know-how), informacije, novac, infrastruktura, ljudi, način upravljanja.

Suradnja među poduzećima

Što su sinergijske prednosti? Pažljivo građenom sinergijom uz pametno dogovorene ciljeve i dobru komunikaciju mogu se dobiti komplementarni proizvodi ili usluge, zajedničko istraživanje i razvoj, dijeljenje tržišta, dijeljenje distribucijske mreže, zajedničke marketinške kampanje ili zajedničke potporne službe (računovodstvo, financije, kontroling, HR, IT, pravna služba itd.), što sve povećava inovativnost, efikasnost, produktivnost, snagu, a time i konkurentsku prednost.

Socijalna i ekološka sinergija

Jedna od sigurno najkompleksnijih, a i najvažnijih sinergija o kojima se danas najviše govori i piše jest ona koja se odnosi na postizanje ravnoteže između društvenih potreba i brige za okoliš. Ta vrsta sinergije podrazumijeva usklađivanje potrebe očuvanja okoliša, unapređenja kvalitete života i dobrobiti društva. U prvi plan stavlja održivo gospodarenje resursima kao što su voda, energija ili šume te poticanje tehnologija koje minimiziraju negativan utjecaj na okoliš poput obnovljivih izvora energije.

No sinergiji tu nije kraj. Ona uključuje i brigu o zaposlenicima, kupcima i drugim dionicima, poštovanje ljudskih prava, poticanje raznolikosti i inkluzije, osiguravanje psihološke sigurnosti te podupiranje šire lokalne zajednice i općedruštvenog blagostanja. Već je samo pogledom na sve elemente koji obuhvaćaju to područje jasno da će se čovječanstvo tim sinergijama baviti od sada do vječnosti, a na nama je da u vremenu koje nam je dano na raspolaganje – učinimo najviše što možemo.

Konkretna korist

Činjenica da je sinergija ključan faktor u postizanju uspjeha nikada nije bila očiglednija. U današnjemu poslovnom okružju izolirani napori često gube puno nepotrebnih resursa, ne dostiže se potrebna razina kreativnosti i inovacija, što je pak ključno za postizanje izvanrednih rezultata. Bez usklađenih napora i udruženih snaga čak i najmoćnije ideje mogu ostati nedorečene i neostvarene.

Stoga investiranje u razvoj sinergije unutar timova, među poduzećima ili još šire od toga ne samo da donosi konkretne koristi nego i osigurava trajnu prisutnost na putu prema uspjehu u današnjemu dinamičnom poslovnom svijetu.

Članak prati teme 11. međunarodne konferencije o kontrolingu, najveće kontroling-konferencije u Hrvatskoj koja će se održati 17. studenoga 2023. u hotelu Sheraton Zagreb u organizaciji konzultantskog poduzeća Kontroling Kognosko i Lidera. 

17. srpanj 2024 16:00