Što i kako
StoryEditor

Ususret euru: Kako će se izdavati računi između poduzetnika na prijelazu iz 2022. u 2023.

08. Studeni 2022.

Računi za transakcije između poslovnih subjekata ne moraju zbog uvođenja eura sadržavati nikakve dodatne podatke. Obvezni dodatni podaci propisani Zakonom o uvođenju eura odnose se samo na račune koji se izdaju građanima krajnjim potrošačima, ali i računi među tvrtkama podliježu pravilima s obzirom na godinu kad su izdani i kad je roba ili usluga isporučena

Svaki je poslovni subjekt koji na tržištu prodaje dobra i/ili usluge dužan kupcu izdati račun. Obveza izdavanja računa propisana je u nekoliko zakona, pri čemu je u nekima samo propisana obveza izdavanja računa, a u nekima i minimalni sadržaj računa. Zakonom o PDV-u reguliran je sadržaj računa koji obveznici poreza na dodanu vrijednost izdaju drugim poduzetnicima. Ispravan račun propisanog sadržaja jedan je od formalnih uvjeta da bi se kupac koji je obveznik PDV-a po tom računu koristio pravom na pretporez.

Općim poreznim zakonom propisan je sadržaj računa koji poduzetnici, pravne i fizičke osobe, neovisno o tome jesu li ili nisu obveznici PDV-a, izdaju građanima kao krajnjim potrošačima. Obveza izdavanja računa propisana je i Zakonom o zaštiti potrošača, a nalazimo je i u nekim posebnim propisima, kao npr. u propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost. U formalno-pravnom smislu, računom se smatra svaka isprava bez obzira na to pod kojim je nazivom izdana, ako ima svrhu računa i sadrži propisane podatke. S računom su izjednačeni obračun, obračunska situacija, ugovor i uplatnica, ako sadrže sve elemente koje mora sadržavati račun.

Kada bez dvojnog iskazivanja

Za prodaju dobara i usluga tuzemnim kupcima, računi koji se izdaju u 2022. godini izdaju se u kunama. Računi za transakcije između poslovnih subjekata, pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost ne moraju zbog uvođenja eura sadržavati nikakve dodatne podatke. Obvezni dodatni podaci propisani Zakonom o uvođenju eura odnose se samo na račune koji se izdaju građanima krajnjim potrošačima. Računi koji se izdaju građanima moraju od 5. rujna 2022. sadržavati dvojno iskazanu ukupnu svotu po računu: do kraja 2022. u kunama i eurima, a od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. u eurima i kunama. Ne treba svaka stavka na računu biti dvojno iskazana, važno je da je ukupna svota iskazana u obje valute, pri čemu se preračunavanje provodi prema propisanom fiksnom konverzijskom tečaju.

Od 1. siječnja 2023. poduzetnici će kupcima izdavati račune u eurima, uključujući i račune za isporuke obavljene u 2022. Na primjer, ako je roba prodana u 2022., isporučena je i izdana iz skladišta u 2022., a račun se sastavlja i kupcu dostavlja u siječnju 2023., što je česta praksa u poslovanju, račun treba izdati u eurima. U poslovnim knjigama prodavatelja taj poslovni događaj pripada 2022. godini i knjižit će se u kunama, na temelju računa izdanog u eurima. Isto će tako poduzetnik kupac u svom knjigovodstvu evidentirati nabavu dobara u poslovnim knjigama 2022. u kunama, iako će primiti račun u eurima i platiti ga u eurima.

Knjiženje računa prije 2023.

Moguća je i obratna situacija, da se u 2023. godini, u kojoj se svi poslovni događaji evidentiraju u eurima, knjiži ulazni račun iz prethodne 2022. ili čak iz ranijih godina na kojemu su iznosi iskazani u kunama. Prema načelu neprekidnosti pravnih instrumenata, to je valjan račun i poduzetnik će u svom knjigovodstvu evidentirati nastalu poslovnu promjenu u eurima (kao rashod, povećanje imovine i dr., ovisno o sadržaju računa). Kunsku svotu iskazanu na računu samo će preračunati u eure prema fiksnom tečaju konverzije i knjižiti u svojim poslovnim knjigama.

Pri plaćanju predujmova u 2022. poslovni subjekt koji je primio predujam dužan je uplatitelju izdati račun za primljeni predujam. U 2022. se račun za predujam izdaje u kunama. Ako isporuka naručenog dobra ili usluge bude u 2023. godini, kupac će za isporuku primiti račun u eurima, a na računu će biti iskazana razlika za plaćanje u eurima, tj. razlika između predujmljenoga kunskog iznosa i ukupne cijene. Ako je kupac građanin, svota koju duguje po računu treba biti dvojno iskazana. Ako je kupac drugi poduzetnik, nema obveze dvojnog iskazivanja.

Računi za inozemne kupce

Kako se do kraja 2022. godine postupa s računima koji se izdaju inozemnim kupcima, ako se računi izdaju u eurima? Prema propisima o PDV-u, račun inozemnom kupcu može biti izdan u eurima, ali mora sadržavati i podatak o kunskoj vrijednosti obavljene isporuke. Podatak o kunskom iznosu može se navesti u napomeni ili na drugom mjestu, ali mora biti iskazan na računu.

Kunska vrijednost isporuke se do kraja 2022. preračunava iz eura u kune prema srednjem tečaju HNB, a ne prema fiksnom tečaju koji je Europska komisija odredila za konverziju hrvatske kune u eure. Tek na dan 31. prosinca 2022. godine podaci HNB-a o srednjem tečaju eura izjednačit će se s odlukom Europske komisije i jedan euro iznosit će 7,53450 kuna. Sve do tada fiksni konverzijski tečaj koji je odredila Europska komisija samo ima svrhu informiranja potrošača o odnosu vrijednosti stare i nove novčane jedinice. 

26. studeni 2022 18:51