Što i kako
StoryEditor

Zaposlite žene, bit ćete profitabilniji!

12. Svibanj 2021.
Piše: doc. dr. sc. Željko Mateljak, Ekonomski fakultet u Splitu

Među mnogim istraživanjima o zastupljenosti žena na važnim pozicijama u kompanijama i političkim funkcijama jedno se izdvaja namjerom da se izmjeri koliko žene pridonose profitabilnosti poduzeća ako su članice uprave, upravnog ili nadzornog odbora. Rezultat je odličan za žene

Brojna istraživanja i analize o položaju žena u društvu u pravilu se rade negdje oko Dana žena, pa ni ova godina nije bila drugačija. Broje se postoci koliko su zastupljene u upravljanju kompanijama, a koliko u političkom životu, navode razlozi... No, u mojem istraživanju pokušali smo otići korak dalje i utvrditi koliko žene koje imaju funkciju u upravljanju kompanija, odnosno u upravama društava, nadzornim i upravnim odborima i skupštinama društava pridonose profitabilnosti, odnosno postoji li vrijednosna razlika u ostvarivanju profitabilnosti u odnosu na zastupljenost žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama.
Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja zastupljenosti spola u upravljačkim pozicijama analizom nad 148 velikih poduzeća s više od 600 zaposlenika, a profitabilnost tih poduzeća mjerila se pokazateljima EBITDA marže i neto profitne marže. Provedeno je tijekom 2019. godine, i to za 71 veliko poduzeće s više od 1000 zaposlenika i 77 velikih poduzeća s između 600 i 1000 zaposlenika.

Bitno je naglasiti da su rezultati istraživanja spolne zastupljenosti u upravljačkim pozicijama kod 148 poduzeća u Hrvatskoj provedeni nad osam članica/članova upravnih odbora, 370 članica/članova uprava te 552 članice/člana nadzornog odbora.

Rijetko u upravi

Kod poduzeća koja imaju jednorazinski model upravljanja putem upravnog odbora zastupljenost žena je na razini 12,5 posto, a zastupljenost muškaraca od 87,5 posto. Bitno je naglasiti da je zastupljenost žena u tom modelu upravljanja isključivo samo putem članstva. Kod ispitanih velikih poduzeća jednorazinski model upravljanja putem upravnog odbora imaju dva poduzeća. S druge strane, rezultati istraživanja potvrdili su da ipak najveći broj poduzeća (146) primjenjuje dvorazinski model upravljanja koristeći upravljačka tijela poput uprave društva i nadzornog odbora.

Zastupljenost žena u upravama tih poduzeća je na razini 13,7 posto (51), a muškaraca 86,22 posto (319). Ovdje je bitno napomenuti da od 51 žene u upravi samo njih sedam ili 13,72 posto nalaze se na funkciji predsjednice uprave, a preostali broj odnosi se na članstvo u upravama društava. Nadalje, što se tiče zastupljenosti u nadzornim odborima, rezultati istraživanja pokazali su da ima ukupno 552 člana/članice. Zastupljenost žena je na razini 23,37 posto (129), a muškaraca 76,63 posto (423). Od ukupnog broja žena u nadzornim odborima (129), njih 14 ili 10,85 posto imaju funkciju predsjednice nadzornog odbora, a 27 ili 20,93 posto nalaze se na funkciji zamjenice predsjednice/predsjednika nadzornog odbora. Kod ukupno analiziranih 148 poduzeća zaposlena su 224.024 zaposlenika.

Brojevi su neumoljivi

Poduzeća su prosječnu profitabilnost mjerenu pokazateljem EBITDA bez zastupljenosti žena u upravi ostvarila na razini od 10,15 posto, a poduzeća koja imaju žene u upravi na razini od 11,46 posto. S druge strane, prosječna profitabilnost mjerena neto profitnom maržom kod poduzeća koja u upravama imaju žene ostarila su profit na razini od 3,14 posto, a ona bez žena u upravi na razini od 2,8 posto. Lako je prema tim pokazateljima zaključiti da su poduzeća sa zastupljenošću žena u upravama društava ostvarila veću prosječnu profitabilnost od poduzeća bez zastupljenosti žena u upravama. Sličan se zaključak može izvući i kada je riječ o zastupljenosti žena u nadzornim odborima.

Od ispitanih poduzeća njih 72 nemaju žena u nadzornim odborima, a 76 ih ima. Tako su poduzeća prosječnu profitabilnost mjerenu pokazateljem EBITDA bez zastupljenosti žena u nadzornom odboru ostvarila na razini od 9,67 posto, a poduzeća koja imaju žene u nadzornom odboru na razini od 11,07 posto.

Također, poduzeća sa zastupljenošću žena u nadzornom odboru su ostvarila prosječnu profitabilnost mjerenu neto profitnom maržom na razini od 2,96 posto, a ona bez žena na razini od 2,8 posto. I u ovom slučaju zaključak je nedvojben – i prema dobivenoj vrijednosti pokazatelja EBITDA i neto profitnoj poduzeća sa zastupljenošću žena u nadzornom odboru društava ostvarila su veću prosječnu profitabilnost od poduzeća u kojima nema žena u nadzornom odboru.

Pitanje dokazivanja

Može se, naravno, nakon ovog istraživanja i rezultata koje je pokazalo stavljati brojne primjedbe i tvrditi da u doprinosu profitabilnosti ispitanih poduzeća nisu u obzir uzeti svi parametri koji na to utječu i da svođenje samo na rodnu razliku jeste samo jedna dimenzija. I vjerojatno je to istina jer je ipak najvažnije da se na upravljačkim pozicijama u svakoj kompaniji imenuju sposobne i stručne osobe bez obzira na spol poštujući jednaka prava i obveze od strane poslodavca. Međutim, to istraživanje kao i brojna druga pridonosi svijesti o važnosti rodne zastupljenosti u upravljačkim pozicijama poduzeća i omogućavanja ženama da u tome ravnopravno konkuriraju muškarcima.

I na kraju, ostaje i tračak sumnje da su možda ipak zaslužne za veću profitabilnost poduzeća možda ne zbog činjenice da su žene, nego činjenice da baš zato što su žene u posao ulažu više truda i predanosti.

22. srpanj 2024 18:45