Zeleno i digitalno
StoryEditor

Analiza: Većina građana kompanijama zamjera korupciju, a evo što misle o upravljanju zaštitom okoliša?

26. Lipanj 2023.
U poslovnom svijetu ESG je top tema. Akronim je za ekološko, društveno i korporativno upravljanje te standarde i učinke poslovanja po navedenim kriterijima. Među općom javnosti na globalnoj razni teme vezane uz zaštitu okoliša te raznolikost, uključivost, pravednost u poslovanju bude velik interes

Koliko su građani Hrvatske upoznati s ovim pojmom, zamjećuju li teme vezane uz ESG u medijima, je li im pri kupnji proizvoda i usluga važno ulaže li tvrtka u provođenje i komunikaciju ESG-principa, koliko su u popularizaciji ove tematike važni mediji, saznalo se u istraživanju tvrtke Medianet.

Na globalnoj razini, prema Navexovom istraživanju iz prosinca 2020. godine, 88 posto javnih poduzeća, 79 posto javno-privatnih partnerstva i 67 posto privatnih kompanija implementiralo je, barem formalno, neki oblik ESG programa u poslovanje.

Tvrtka Medianet provela je sredinom lipnja istraživanje opće populacije na uzorku od 1000 odraslih stanovnika Hrvatske. Za pojam ESG čuo je tek jedan od deset ispitanika. Mlađe dobne skupine (ponajviše od 25 do 34 godine) i ispitanici s visokim stupnjem obrazovanja u većem su udjelu čuli za pojam, u odnosu na ostale ispitanike, kao i stanovnici grada Zagreba, u odnosu na ostale regije.

Za pojam su, očekivano, češće čuli ispitanici koji se informiraju iz medija, a osobito oni koji čitaju novine. Iako ispitanici nisu u velikoj mjeri upoznati s akronimom ESG, teme vezane uz održivo poslovanje te upravljanje po ESG principima građani ipak zapažaju u nešto većem postotku pa 21 posto od svih ispitanih navodi da u medijima primjećuje teme vezane uz zaštitu okoliša i brigu o zajednici, 28 posto je onih koji primjećuju dobro postupanje prema zaposlenicima u medijima, a 24 posto brigu o zaštiti privatnih podataka.

Ispitanici su najosjetljiviji kad je u pitanju korupcija

Čak 35 posto od 100 posto ispitanih zamjećuje izvještavanje o korupciji, što podrazumijeva podmićivanja javnih i državnih službenika, nezakonita zapošljavanja, nepotizam, pljačke imovine tvrtki, odnos prema zviždačima. Osim što najviše ispitanika od navedenih tema zamjećuje teme vezane uz korupciju, prilikom odabira proizvoda i usluga neke tvrtke, građani značajno veću važnost pridaju antikoruptivnoj politici proizvođača proizvoda kojeg kupuju, u odnosu na važnost koju pridaju brizi te tvrtke za okoliš, širu zajednicu, postupanju prema zaposlenicima i zaštiti privatnih podataka svojih klijenata.

Promatrano na globalnoj razini, potrošačima je itekako bitna briga o okolišu te podupiru kompanije koje djeluju u tom smislu, pokazuje istraživanje PwC-a. 57 posto potrošača u SAD-u, Brazilu, Velikoj Britaniji i Indiji smatra da bi tvrtke trebale učiniti više kako bi ubrzale rješavanje problema vezanih uz zaštitu okoliša, 48 posto očekuje od tvrtki napredak u socijalnom aspektu, a 54 posto očekuje povećanje fokusa na bolje upravljanje tvrtki. Zaposlenici, s druge strane, žele raditi za tvrtke čije poslovanje podupire više ciljeve te potiče raznolikost, pravednost i uključivost u radnom okruženju.

Da su mediji itekako zainteresirani za ovu tematiku te njihov interes eksponencijalno raste iz godine u godinu, svjedoči analiza medijskog sadržaja tvrtke Medianet koja pokazuje da je spominjanje pojma ESG u hrvatskim klasičnim i digitalnim medijima, koje prati i pohranjuje partnerska tvrtka Presscut, u ovoj godini, u odnosu na isto razdoblje u prošloj godini, poraslo za 108 posto (s 2338 spominjanja u prvoj polovini 2022. godine na 4866 puta u prvoj polovini 2023. godine), a u odnosu na 2021. godinu za čak 393 posto. Ono što je sigurno, još nismo dosegli vrhunac interesa medija i javnosti za teme vezane uz održivost, socijalni i korporativni napredak na dobrobit šire zajednice.

U Hrvatskoj ESG izvještavanje još nije obvezno, no kao članica Europske Unije, morat će se u bliskoj budućnosti uskladiti s novom Direktivom o korporativnom izvješćivanju o održivosti, skraćeno CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dovršenom u siječnju 2023. godine. Ipak, neke hrvatske tvrtke već sada dobrovoljno izvještavaju o ESG temama. Ulaganje u ESG postaje važan faktor prilikom donošenja odluka o investiranju, u privlačenju talenata i održavanju reputacije tvrtke.

Procjenjuje se da će Program Ujedinjenih naroda koji sadrži 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj, a koji su vodeći ESG okvir velikim kompanijama, otvoriti prilike vrijedne 12 trilijuna dolara, što je ekvivalent 10% današnjeg globalnog BDP-a te generirati 380 milijuna novih radnih mjesta u području energetike, pametnih gradova, hrane i poljoprivrede te zdravstva (The BSDC’s flagship Better Business, Better World report).

S obzirom na to da je ulaganje u ESG dugoročno financijski isplativo, ove izvještaje svakako najviše čitaju investitori i revizori, ali oni bi trebali biti zanimljivi i dioničarima kompanija, potrošačima proizvoda i usluga tvrtki, zaposlenicima, dobavljačima i partnerima, drugim riječima cjelokupnoj javnosti.

U zaključku, iako je svijest o pojmu ESG još uvijek ograničena među građanima Hrvatske, interes za teme vezane uz održivo poslovanje raste. Mediji igraju važnu ulogu u popularizaciji ovih tema i informiranju javnosti. Zbog sve većeg interesa investitora, potrošača i zaposlenika za ESG aspekte, tvrtke bi trebale razmotriti implementaciju ESG programa u svoje poslovanje kako bi bile konkurentne i održive u budućnosti.

20. lipanj 2024 01:56