Biznis i politika
StoryEditor

Kovačević: Ulaganje u inovacije danas je tržišna nužnost i preduvjet za održivo poslovanje

01. Siječanj 2024.
Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle
Piše: Gordana Kovačević

Evolucija internetske tehnologije i mobilnih mreža u protekla dva desetljeća odigrala je presudnu ulogu u digitalizaciji javnih servisa i usluga, kao i automatizaciji poslovnih procesa. Ta transformacija snažno je utjecala na naše načine rada i života, ali i društvo u cjelini. Brzina promjena povećava se eksponencijalno, što zahtijeva prilagodbu i kontinuirane investicije u javnom i privatnom sektoru.

Stoga je nastavak investiranja u povećanje inovacijskih kapaciteta te razvoj inovativnih proizvoda i usluga danas tržišna nužnost i preduvjet za održivo poslovanje. Svi mi, neovisno o ulozi koju imamo u poslovnom ili javnom sektoru, moramo ući u digitalno doba radi svoje konkurentnosti na globalnom tržištu, otpornosti i dugoročne održivosti. Kompanije imaju priliku osnažiti svoj potencijal uz veliku potporu koju im danas, više nego ikada prije, pruža digitalna transformacija automatizacijom procesa i s pomoću umjetne inteligencije, koja omogućuje pojednostavnjenje poslovanja, povećanje učinkovitosti, brže donošenje odluka te kvalitetnije i brže usluge korisnicima.

U prvom izvješću o stanju digitalnog desetljeća u 2023. godini analizira se napredak EU-a i pojedinih zemalja članica prema digitalnoj transformaciji kako je utvrđeno u programu politike EU-a za digitalno desetljeće do 2030. godine. Prema tom izvješću, Hrvatskoj je potrebna brža digitalizacija kako bismo realizirali nacionalnu Strategiju niskougljičnog razvoja te ambicioznu Strategiju digitalne Hrvatske do 2032. godine u njezina četiri strateška područja: razvijeno i inovativno digitalno gospodarstvo, digitalizirana javna uprava, razvijene, dostupne i korištene mreže vrlo velikih kapaciteta i razvijene digitalne kompetencije za život i rad u digitalno doba. S obzirom na utjecaj i važnost ICT sektora na gospodarstvo, u skladu sa Strategijom digitalne Hrvatske u idućih deset godina udio ICT-a u BDP-u trebao bi se povećati s četiri na 13 posto.

Svjesni smo svoje odgovornosti

Ericsson Nikola Tesla vodeća je hrvatska ICT kompanija prema brojnim parametrima. Osim što smo vodeći prema ostvarenom prihodu, kompanija je i najveći softverski izvoznik u prošloj godini te također najveća i prema broju zaposlenih. Svjesni svoje liderske uloge i snage te odgovornosti koja iz toga proizlazi, već desetljećima pridonosimo digitalizaciji okružja u kojem poslujemo.

Kvalitetnom podrškom i modernizacijom telekomunikacijskih mreža operatora u Hrvatskoj i drugim zemljama, s naglaskom na uvođenje 5G-a, pridonosimo modernizaciji digitalne infrastrukture. Ostvarenje ciljeva digitalnog desetljeća temelji se na toj infrastrukturi čije su snaga, pouzdanost, otpornost i sigurnost kritični resursi za suvremeni život i poslovanje te razvoj gospodarstva i društva. Takva snažna i sigurna mrežna platforma pruža neometanu učinkovitu povezanost i komunikacijske usluge te osigurava realizaciju brojnih korisničkih slučajeva, od usluga mobilnoga širokopojasnog pristupa najveće propusnosti do zajamčene kvalitete širokog spektra usluga za različite korisnike. Osim toga, znatno smanjuje troškove i potrošnju resursa za usluge prilagođene potrebama različitih korisnika te pomaže društvu i industriji u ostvarenju neto nulte razine emisija i drugih ciljeva održivog razvoja. Takva mrežna platforma ujedno je temelj za budući svijet u kojem se fizički i digitalni svijet spajaju i u kojem se ljudi i strojevi mogu povezati, surađivati i komunicirati bez obzira na različite geografske lokacije.

Naša sveobuhvatna ICT rješenja primijenjena u području zdravstva, javne uprave, transporta, zemljišnih knjiga i katastra, kulture itd., a koja ćemo i u idućem razdoblju nastaviti razvijati i obogaćivati, pomažu industriji i javnom sektoru u povećanju učinkovitosti, profitabilnosti, optimalnom korištenju resursa, smanjenju emisija i negativnih utjecaja klimatskih promjena.

Naš snažni R&D centar kao i centri za rješenja i usluge koji su globalno prepoznati po izvrsnosti svojim radom i idejama mogu uvelike pridonijeti ostvarenju ciljeva digitalnog desetljeća. U razvoju rješenja i svojim svakodnevnim aktivnostima upotrebljavamo najmodernije tehnologije, uključujući AI i tehnologije proširene stvarnosti (XR), koji rješavaju pojedine probleme i pomažu u automatizaciji procesa.

Pitanja koja nas zaokupljaju

U današnjem poslovnom okružju koje se neprestano razvija i mijenja, uz golemu količinu generiranih podataka, održavanje konkurentske prednosti jedino je moguće uz automatizaciju i upotrebu AI-ja. Iako u Ericssonu Nikoli Tesli već godinama primjenjujemo AI u različitim područjima, npr. optimiranju telekomunikacijske mreže, predikciji i bržem rješavanju mogućih problema prije nego što se oni pojave u području trouble shootinga, codinga, testinga, u obavljanju velikog broja repetitivnih poslova, postoji golem potencijal za kreiranje brojnih novih poslovnih mogućnosti za naše kupce i partnere.

Kako pristupiti daljnjem razvoju te nezamislivo moćne tehnologije, odnosno kako osigurati da ona bude u službi čovjeka za dobre svrhe te što sve treba učiniti kako bi jednoga dana umjetna superinteligencija bila čovjeku prijatelj i dijelila ljudske moralne vrijednosti, samo su neka od pitanja koja nas zaokupljaju. Odgovorna primjena AI-ja zbog toga je iznimno važna. Ne smijemo biti vođeni utrkom za profitom, nego moramo sveobuhvatno sagledavati vrijednosti i posljedice njezina razvoja i utjecaja na čovječanstvo.

U Ericssonu Nikoli Tesli vjerujemo da budućnost pripada onima koji su fleksibilni, agilni, znatiželjni i spremni na cjeloživotno učenje, koji grade kritična strateška znanja i razvijaju nove proizvode danas da bi pobjeđivali sutra. Putem Ericsson Nikola Tesla Akademije, Summer Campa, hackathon-radionica i mnogih istraživačkih i inovativnih projekata surađujemo s akademskom zajednicom i drugim dionicima u ekosustavu i pridonosimo podizanju kvalitete ICT obrazovanja, razvoju digitalnih kompetencija studenata, zaposlenika, kupaca i korisnika, a osim toga razvijamo proizvode i rješenja budućnosti. Nastavit ćemo i dalje još intenzivnije investirati u razvoj strateških kompetencija, novih rješenja, proizvoda i usluga zasnovanih na najnovijim tehnologijama uključujući i AI za svoje kupce te u digitalnu transformaciju svoje kompanije. Mi investiramo u svoju i vašu digitalnu budućnost.

15. lipanj 2024 19:28