Zeleno i digitalno
StoryEditor

Irena Šarić Dombaj, L‘Oreal Adria: Održivost odavno više nije opcija, već jedini put naprijed

18. Svibanj 2023.
Irena Šarić Dombaj, direktorica korporativnih komunikacija za L‘Oreal Adria Balkan regiju

Briga za okoliš, odnosno održivost, pojam je kojim se danas uzdižu gotovo sve kompanije pa dok jedni tek kreću putem održivosti L‘Oreal grupa je od 2005. godine smanjila emisiju CO2 u svojim postrojenjima i distributivnim centrima za 78 posto u apsolutnom iznosu, premašivši svoj početni cilj od 60 posto do 2020. godine. Irena Šarić Dombaj, direktorica korporativnih komunikacija za L‘Oreal Adria Balkan regiju za Lider govori o dekarbonizaciji, ESG izvještavanju, ali i o edukaciji djelatnika o brizi za okoliš.

Koliku važnost održivost ima za budućnost poslovanja kompanija? 

‒ Održive poslovne strategije neizbježne su za kompanije 21. stoljeća. Održivost odavno više nije buzzword, već neizbježni dio poslovne strategije za kompanije koje dugoročno planiraju. Vjerojatnije je da će oni koji se mogu prilagoditi zahtjevima i izazovima sa kojima se svijet suočava, uključujući neophodnu transformaciju k održivosti, dugoročno napredovati i ostvarivati strateške planove.

S porastom dekarbonizacije, regenerativnog dizajna koji proučava kako se proizvodi i materijali u cjelini mogu dizajnirati da minimiziraju svoj utjecaj na okoliš i poboljšaju zdravlje ekosustava i takozvanog ekološkog srama (eco-shame), potrošači očekuju da organizacije imaju aktivnu ulogu u podizanju svijesti o održivijem načinu života, konzumacije i proizvodnje.

Imati proizvod ili uslugu koja pruža individualnu vrijednost kupcima više nije dovoljno. Očekivanja su se promijenila, a potrošači sve više cijene doprinos društvu i planeti koji kompanije obećavaju. Oni donose svoje odluke na temelju načina na koji kompanije djeluju i reagiraju na imperativ održivosti. Održivost odavno više nije opcija, već jedini put naprijed za svih.

Smatrate li da je uvođenje ESG izvještavanja pravi put prema savjesnim i odgovornim poduzećima?

‒ Svakako, iako je izvješćivanje o ESG-u pozitivan način u poticanju poduzeća da razmotre svoj utjecaj na društvo i okoliš, to je samo jedan alat u većem skupu alata za promicanje korporativne odgovornosti.

Poduzeća se također moraju smatrati odgovornima za svoje postupke regulacijom i provedbom, a potrošači i ulagači moraju i dalje zahtijevati odgovorno ponašanje tvrtki čije proizvode konzumiraju ili podržavaju. Svaka inicijativa koja će unaprijediti i potaknuti kompanije da ubrzaju svoj put ka održivosti je vrijedna pohvale.

Velike nade polažemo u Green Deal, sveobuhvatan skup političkih inicijativa, čiji je cilj promicanje održivog gospodarskog rasta i smanjenje emisija stakleničkih plinova u EU-u. Uspjeh Green Deal-a ovisit će o sposobnosti EU-a da učinkovito provede te inicijative i mobilizira javnu i privatnu potporu održivosti.

Je li Adria regija ‘zaostala‘ za nekim drugim dijelovima Europe u pogledu brige za okoliš?

‒ Adria regija, tj. države koje je čine, vrlo su raznolike u smislu zakonodavstva, dostupne infrastrukture, razine svijesti stanovnika o održivim praksama, ali vjerujem da je posljednjih godina javno mnijenje dosta doprinijelo ubrzavanju provedbe brojnog, već postojećeg dobrog zakonodavstva.

Naravno, ako se usporedimo s najrazvijenijim regijama i zemljama svijeta, pred nama je dug put. Ali vjerujem da je put kojim smo kao društvo krenuli ispravan. Nadam se da će nove generacije, informiranije i svjesnije od prethodnih, donijeti prijeko potrebne promjene i ‘utrti‘ put nekim boljim, održivim životnim praksama.

Koliko je važno educirati zaposlenike kompanija o održivosti i brizi za okoliš?

‒ Edukacija zaposlenika o temama održivosti ključna je za tvrtke koje žele promicati kulturu održivosti i odgovornosti i važan je korak prema promicanju održivih praksi na radnom mjestu. Održivost nije samo odgovornost odjela za održivost ili određene skupine zaposlenika unutar tvrtke.

Svatko je odgovoran, bez obzira na njihovu ulogu ili položaj unutar organizacije. Edukacija svih zaposlenika o temama održivosti može pomoći da svi budu svjesni svoje uloge u promicanju održivosti i mogu doprinijeti kulturi održivosti unutar tvrtke. L‘Oréal uključuje sve zaposlenike u proces transformacije i s ponosom možemo reći da čak 80 posto naših zaposlenika vidi i smatra da je održivost u srži svake poslovne odluke.

Kroz edukaciju, treninge i radionice, te promoviranje programa od strane Uprave i višeg menadžmenta, nastojimo svakom zaposleniku približiti koncept održivog poslovanja koji će koristiti u svakodnevnom radu. Najnovija generacija edukacije ogleda se u činjenici da je prilagođena svakom odjelu i ulozi njihovih zaposlenika u tvrtki, te prilagođena specifičnim potrebama svakog posebnog odjela.

Osim brige za okoliš kojim se još važnim socijalnim temama kompanije trebaju posvetiti? Koji su Vaši primjeri?

‒ Možda je lakše odgovoriti na ovo pitanje kroz predstavljanje našeg programa – L‘Oréal For The Future. Program se temelji na tri ključna stupa: smanjenje našeg utjecaja na okoliš smanjenjem emisija CO2, potrošnje vode, odgovornog korištenja resursa i nenarušavanja biološke raznolikost, uključivanje cijelog našeg ekosustava u transformaciju poslovanja i pružanje potpore svim našim dionicima da prijeđu na održivije poslovne i životne prakse te osnivanje fonda za potporu lokalnim organizacijama koje pružaju pomoć i potporu osjetljivim skupinama žena i djevojčica.

Upravo kroz posljednja dva stupa nastojimo odgovoriti na društvene izazove u Adria regiji. Npr. kroz naš poznati program ‘Za žene u znanosti‘ prisutan u Hrvatskoj i Sloveniji već 17 godina, a u Srbiji i Bugarskoj 12 godina, zatim kroz donacije proizvoda brojnim društvenim, obrazovnim i kulturnim institucijama, kroz volontiranje naših zaposlenika u lokalnim institucijama kojima je to potrebno i slično.

Većina naših brendova imaju pokrenute ekološke ili društvene projekte kroz koje nastoje izravno pružiti potrebnu podršku onima kojima je ona najviše potrebna, te podići svijest o potrebnim filantropskim aktivnostima u našem društvu.

L‘Oreal grupa je prije tri godine pokrenula i vlastiti program održivog razvoja?

‒ L‘Oréal for the Future je program održivog razvoja Grupe L‘Oreal. Pokrenut je 2020. godine, kao ambiciozan program za održivu transformaciju poslovnih aktivnosti Grupe i omogućavanje poštivanja planetarnih granica do 2030. godine. Naslijedio je naš prvi program održivog razvoja ‘Sharing Beauty with All‘ kojim smo 2013. godine krenuli u sveobuhvatnu promjenu naših poslovnih procesa. No, svjesni situacije u kojoj se nalazimo, pojavila se potreba za velikim ubrzanjem promjena.

Kroz L‘Oréal for the Future program provodimo duboka organizacijsku transformaciju i primjenu strategije temeljene na 3 stupa koju sam spomenula u prethodnom pitanju. Mislim da je važno naglasiti da se L‘Oreal for the Future ne temelji na mjerenju našeg učinka i postavljanju novih ciljeva u skladu s našim prethodnim učinkom.

L‘Oreal for the Future ciljevi temelje se na utvrđenim granicama planeta, što znači da moramo ograničiti naš utjecaj na ono što naš planet može izdržati. A to je značilo radikalniju transformaciju za nas kroz cijeli naš lanac vrijednosti!

Uspjeh ovog programa na lokalnoj razini za nas je izvor velikog ponosa, pogotovo s obzirom na činjenicu da učinkovito angažira naše timove i partnere i donosi neke sjajne rezultate. Svjesni smo da je put i dalje dug ali motivacije ne nedostaje kao i želje za još boljim rezultatima.

17. srpanj 2024 15:00