Što i kako
StoryEditor

Dohodak iz inozemstva: Porezna amnestija za one koji su propustili prijaviti inozemne primitke

11. Siječanj 2022.
Hrvatski porezni rezidenti koji su prethodnih godina propustili prijaviti dohotke iz inozemstva sada imaju šansu ispuniti obvezu bez sankcija. Neće biti sankcionirani prekršajnim kaznama i neće im se zaračunati zatezne kamate, a čeka ih i nekoliko pogodnosti. Važno je reći da Porezna lako dolazi do podataka o primicima svojih rezidenata...

Porezna uprava je na svojim mrežnim stranicama objavila poziv građanima hrvatskim poreznim rezidentima da prijave dohotke koje su u prijašnjim godinama ostvarili u inozemstvu, kako bi im se utvrdila možebitna obveza poreza u Hrvatskoj, osim ako je drugačije uređeno međunarodnim ugovorima. Za tu je svrhu konstruiran i novi obrazac – 12b. Obrazac je dostupan na stranicama Porezne uprave, koncipiran je kao prijava za određenu poreznu godinu, a može se dostaviti poštom ili preko sustava e-građani. Ako porezni obveznik dobrovoljno prijavljuje inozemne primitke za više prethodnih godina, za svaku godinu dostavlja zasebni obrazac 12b. Građani koji primaju samo mirovinu iz Kanade, Kine, Luksemburga, Makedonije, Maroka, Mauricijusa, Njemačke, Omana, Poljske i San Marina ne trebaju prijaviti mirovinu iz tih država jer za njih Porezna uprava obavlja automatsku prijavu.

Koje su pogodnosti

Iako nisu svoje obveze ispunili na vrijeme, građanima koji dobrovoljno prijave primitke ostvarene u inozemstvu u prethodnim godinama Porezna uprava razrezat će poreznu obvezu prema sada važećim poreznim propisima, tj. uz primjenu porezne stope od 10, 20 i 30 posto, iako su primitke ostvarili u godinama kada su stope poreza na dohodak iznosile 12, 24 i 36 posto. Također, omogućit će im se korištenje porezne pogodnosti umanjenja poreza za 50 posto za dohodak od mirovine, umanjenje odnosno oslobađanje od obveze poreza po stopi od 20 posto za dohodak po osnovi plaće za stjecatelje mlađe od 30 odnosno mlađe od 25 godina i umanjenje porezne obveze za 50 posto za stjecatelje s prebivalištem na porezno potpomognutim područjima prve skupine i u gradu Vukovaru.

Pri utvrđivanju godišnje porezne obveze za godišnje dohotke (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti i drugi dohodak) primijenit će se sada važeća porezna tarifa prema kojoj se porezna stopa od 20 posto primjenjuje na godišnju poreznu osnovicu do 360.000 iako je dohodak ostvaren u godinama kada je porezna tarifa bila nepovoljnija. Za drugi dohodak ostvaren iz inozemstva i samostalnu djelatnost koja se u inozemstvu obavljala kao druga djelatnost treba platiti i doprinose. Poziv Porezne uprave temelji se na čl. 12. Općeg poreznog zakona koji uređuje svojevrsnu poreznu amnestiju za porezne obveznike rezidente koji su propustili prijaviti inozemne primitke, što im je zakonom propisana obveza. Naime, prema Zakonu o porezu na dohodak porezni obveznik rezident koji ostvaruje dohodak iz inozemstva dužan je u roku osam dana od ostvarivanja prvog primitka prijaviti se u registar poreznih obveznika, a u roku od 30 dana u Hrvatskoj platiti porez na dohodak iz ostvarenoga inozemnog primitka i o tome izvijestiti Poreznu upravu.

Dvostruko oporezivanje

Međutim, ako je u državi izvora dohotka ustegnut porez, tada nema obveze plaćanja poreza u Hrvatskoj tijekom godine, ali o tome treba obavijestiti Poreznu upravu i istekom godine, do 31. siječnja, Poreznoj upravi dostaviti obrazac INO-DOH. Oni koji su to propustili obaviti za prethodne godine sada imaju šansu ispuniti poreznu obvezu bez sankcija. Građani koji dobrovoljno prijave primitke iz prijašnjih godina neće biti sankcionirani prekršajnim kaznama i neće im se zaračunati zatezne kamate.

Utvrđivanje možebitne porezne obveze u Hrvatskoj provodit će se uz uvažavanje pravila uređenih dvostranim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje RH primjenjuje sa 66 država. Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja imaju prednost u odnosu na tuzemno zakonodavstvo. Ako je npr. ugovorom određeno da se određeni dohodak ostvaren u državi izvora u državi rezidentnosti poreznog obveznika izuzima od oporezivanja (npr. plaća i mirovina iz Njemačke), Hrvatska neće oporezivati taj dohodak. No, ako je riječ o državi s kojom je u dvostranom ugovoru ugovorena metoda uračunavanja ili o državi s kojom Hrvatska ne primjenjuje ugovor, u Hrvatskoj će se izračunati porezna obveza prema našem zakonodavstvu, a porez plaćen u inozemstvu uračunat će se u podmirenje porezne obveze, ali najviše do visine poreza koji bi na isti dohodak bio plaćen u Hrvatskoj. Ako je u inozemstvu plaćeno manje poreza, poreznom obvezniku izdat će se rješenje o obvezi plaćanja razlike poreza na dohodak.

Do kada je rok

Do kada je rok za dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka iz prethodnih godina? Prema objavi Ministarstva financija, sve do izdavanja službenog poziva Porezne uprave. Porezna uprava je na temelju razmjene podatka između država članica Europske unije i drugih država s kojima prema posebnim ugovorima i sporazumima razmjenjuje informacije preuzela podatke o inozemnim primicima svojih poreznih rezidenata. 

24. lipanj 2024 00:39