Hrvatska
StoryEditor

Župani nezadovoljni novim Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

16. Rujan 2016.
Piše:
lider.media

Na jučerašnjoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija raspravljalo se i o novom Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, koji bitno mijenja obveze doktora specijalizanta, odnosno specijalista prema ustanovi koja ga šalje na specijalizaciju i to na štetu ustanove.

Prema izmjenama i dopunama Pravilnika koje su stupile na snagu 16. srpnja u troškove specijalizacije nije uključena bruto plaća doktora medicine. Do donošenja ovih izmjena, ako je liječnik odlučio raskinuti ugovor prije isteka specijalizacije morao je podmiriti sljedeće troškove specijalizacije: troškovi glavnog mentora, mentora i komentora, trošak zdravstvene ustanove u kojima se obavlja specijalističko usavršavanje, trošak poslijediplomskog specijalističkog studija, trošak završnog i specijalističkog ispita, trošak knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, trošak dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju i trošak bruto plaće liječnika. Uzmemo li u obzir kako upravo plaća predstavlja najveću stavku u troškovima specijalizacije, liječnicima će sada biti puno lakše napustiti ustanovu jer za prijevremeni raskid ugovora neće morati plaćati velike penale.

„Prema nekim udrugama i stručnim organizacijama Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine je zakonski sporan te neustavan. Propituje se i retroaktivna primjena što je neuobičajeno za ovu vrsta akata. Uz sve to, postoji i ozbiljna prijetnja da ovakvi izmijenjeni pravilnici oštete županijske bolnice čiji smo mi osnivači. Na primjer, projekcija troškova koji bi nastali vezano uz Karlovačku, Brodsko-posavsku ili Vukovarsko-srijemsku županiju iznos od 80 do 100 milijuna kuna pojedinačno po županiji“ istaknuo je predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk.

Iako ove izmjene i dopune idu na ruku liječnicima, bolnice i domovi zdravlja puno teže će organizirati zdravstvenu zaštitu i pretrpjet će velike gubitke, kako zbog troškova same ustanove koje uloži u specijalista/specijalizanta, tako i zbog pacijenata. Župani su na današnjoj sjednici izrazili zabrinutost donošenjem ove odluke jer smatraju kako će ovom odlukom najviše biti oštećeni pacijenti.

Kako bi se kvalitetnije i bolje pristupilo ovoj problematici župani su na sjednici donijeli zaključak da će ministru zdravlja predložiti da Pravilnik stavi van snage te da u svaki sljedeći postupak izrade prijedloga o načinu reguliranja provedbe i financiranja specijalističkog usavršavanja doktora medicine uključi sve relevantne čimbenike i zainteresirane strane.

„Posebno je potrebno uključiti one koji su zakonski nositelji prava i obveza u odnosu na osiguravanje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva, organiziranje i osiguravanje ostvarivanja zdravstvene zaštite, odnosno osiguravanja dostupnosti, kontinuiteta i kvalitete zdravstvene zaštite, a to su sve županije u Republici Hrvatskoj“, stoji u zaključku.

26. studeni 2022 07:07