Ukratko
StoryEditor

Svjetska banka traži više privatnog kapitala jer potrebe dosežu 2.400 milijardi dolara

24. Ožujak 2023.
Svjetska bankafoto Shutterstock

Predsjednik Svjetske banke David Malpass izložio je u četvrtak plan za sudjelovanje privatnog sektora u financiranju projekata u gospodarstvima u nastajanju i razvoju, budući banka procjenjuje njihove godišnje potrebe za financiranjem na 2.400 milijardi dolara.

Te goleme godišnje potrebe za novcem mogle bi riješiti učinke klimatskih promjena, rata i pandemija, a privatni kapital je pritom ‘ključan‘ za zadovoljenje tih potreba, izjavio je Malpass, koji je u veljači najavio svoju ostavku na čelu Svjetske banke. Očekuje se da će novi predsjednik Svjetske banke biti izabran do početka svibnja.

Po njegovim riječima, program financiranja temelji se na tri stupa, od kojih prvi ima za cilj pomoći boljem protoku kapitala pružanjem makro stabilnosti i transparentnosti, uz izgradnju banaka podataka koje podržavaju donošenje odluka.

- Proizvod te analitike usredotočit će se na radnje koje zemlje trebaju poduzeti za postizanje zdrave investicijske klime, konkurentnog tržišta i uravnotežene uloge države u gospodarstvu - rekao je Malpass na jednom događaju u Washingtonu u organizaciji Centra za strateške i međunarodne studije.

Plan također adresira i rješavanje pitanja likvidnosti te se usredotočuje na prilike za državna poduzeća privuku privatni kapital. U konačnici, cilj mu je stvoriti tržište vrijednosnih papira investicijskog razreda koje bi privuklo institucionalne ulagače.

- Naša je težnja da tijekom vremena vidimo stvaranje goleme, dinamične klase imovine, iz koje se tako prikupljeni kapital može ulagati u infrastrukturu u zemljama u razvoju, a koja može prelaziti granice i razne sektore radi diverzifikacije rizika i nižih troškova financiranja. Inicijativa će potaknuti održivi razvoj koji je uključiv i ekološki prihvatljiv, smanjuje ugljik, poboljšava pristup energiji, smanjuje siromaštvo i postiže potrebnu brzinu globalne digitalizacije - rekao je Malpass.

30. svibanj 2024 03:58