Hrvatska
StoryEditor

Što je IBAN i zašto postaje obvezan?

02. Travanj 2013.
Piše:
lider.media

Od 1. lipnja ove godine IBAN (International Bank Account Number) konstrukcija transakcijskih računa obavezno se koristi za izvršavanje svih platnih transakcija, a kreditne institucije otvaraju transakcijske račune isključivo prema IBAN konstrukciji, poručuju iz HNB-a.

IBAN je, kako pojašnjavaju, međunarodni broj transakcijskog računa korisnika platnih usluga u kreditnoj instituciji ustrojen radi bržeg i jednostavnijeg izvršavanja prekograničnih platnih transakcija. 

Sastoji se od maksimalno 34 alfanumerička znaka i to od dva slovna znaka koji su oznaka države u kojoj kreditna institucija ima sjedište prema međunarodnoj normi ISO 3166, od dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10 i od BBAN-a (jedinstvena konstrukcija transakcijskog računa koja je u nacionalni promet uvedena još 2001.) 

IBAN konstrukcija transakcijskog računa u Republici Hrvatskoj sastoji se od 21 alfanumeričkog znaka i izgleda ovako: HR kk AAAAAAA BBBBBBBBBB gdje su: HR – dvoslovna oznaka za Republiku Hrvatsku, kk – dvoznamenkasti kontrolni broj koji se računa prema navedenoj međunarodnoj normi, slova A – sedmeroznamenkasti vodeći broj kreditne institucije koji određuje Hrvatska narodna banka, slova B – deseteroznamenkasti broj (partija) transakcijskog računa koji  određuje kreditna institucija koja vodi transakcijski račun.

Glede IBAN-a korisnicima platnih usluga posebno se skreće pozornost na sljedeće: kreditna institucija obavijestit će korisnika platnih usluga o datumu od kojega će se koristiti IBAN konstrukcijom svoga transakcijskog računa i u nacionalnom platnom prometu. Od tog datuma transakcijski račun korisnika platnih usluga kreditna institucija vodi prema IBAN-u. Korisnik platnih usluga treba upoznati  uplatitelje novčanih sredstava o svom IBAN-u. Osigurano je prijelazno razdoblje do 1. lipnja 2014. u kojem će se uplate kod kojih je račun primatelja naznačen prema ‘staroj‘ (BBAN) konstrukciji izvršavati kao da je naznačen IBAN. Korisnici platnih usluga trebaju prilagoditi IBAN-u svoje informacijske sustave u koje prenose informacije o obavljenom platnom prometu ili iz kojih produciraju svoje naloge za plaćanje. Za sve informacije o IBAN-u korisnici platnih usluga mogu se obratiti kreditnoj instituciji u kojoj vode svoj transakcijski račun.

06. prosinac 2022 11:16