Ukratko
StoryEditor

Strategije ulaganja mirovinskih fondova

13. Rujan 2022.

Informirajte se o načinima na koji mirovinski fondovi povećavaju prinose vaših ušteđenih sredstava

Obvezni mirovinski fondovi drugog stupa mirovinskog osiguranja, kao i dobrovoljni fondovi trećeg stupa mirovinskog osiguranja temelje se na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Za razliku od I. stupa, drugim dvama stupovima upravljaju mirovinska društva u privatnom vlasništvu.

S obzirom na strategije ulaganja, mirovinski fondovi pripadaju kategoriji dugoročnih ulagača koje vode financijski eksperti u skladu sa Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima, Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima te pripadajućim pravilnicima. Dodatno poslovanje fondova kontinuirano nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Fondovi ulažu sredstva koja se uplaćuju kroz doprinose (II. stup) ili dobrovoljno kao dodatan oblik štednje (III. stup) u dionice, obveznice, vrijednosne papire ili kombiniraju više različitih vrsta ulaganja. U nastavku se informirajte kako vašim sredstvima upravljaju obvezni mirovinski fondovi, a kako dobrovoljni.

Obvezni mirovinski fondovi – ulaganja kroz tri kategorije fonda

II. stup mirovinskog osiguranja naše zemlje odnosi se na obvezne mirovinske fondove koji se temelje na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Ako ste zaposlena osoba, poslodavac će svakog mjeseca 5 posto vaše bruto plaće uplaćivati na vaš osobni račun otvoren kod obveznog mirovinskog fonda. Dodatno u ovom stupu, imate pravo birati između tri kategorije obveznog mirovinskog fonda – A, B ili C koje se međusobno razlikuju po strategijama i rizičnosti ulaganja. Zbog samih rizika ulaganja, svaka od navedenih kategorija ima starosnu granicu koju mora zadovoljiti osiguranik.

Primjerice, fond kategorije A ulaže akumulirana sredstva u rizičniju imovinu, poput dionica, kojima se mogu ostvariti veći prinosi. Samim time, članovi ove kategorije fonda su mlađa generacija osiguranika kojima je do uvjeta za starosnu mirovinu ostalo minimalno deset godina. S obzirom na to da je ovoj skupini osiguranika ostalo najmanje cijelo jedno desetljeće do umirovljenja, u poziciji su podnijeti veće rizike određenih tržišnih previranja koja mogu utjecati na prihode fonda proizašle iz njegove strategije ulaganja.

Mirovinski fondovi kategorije B, s druge strane, ulaze u manje rizična ulaganja, odnosno najčešće ulažu u hrvatske državne obveznice. Ovoj kategoriji fondova dozvoljeno je ulagati i u više rizičnu imovinu, odnosno dionice, no u manjoj mjeri nego što je to dozvoljeno fondovima kategorije A.

Fondovi kategorije C ulaze u najmanje rizična ulaganja jer osiguranici ove kategorije fonda do umirovljenja imaju manje od pet godina, zbog čega su i u najmanjoj mjeri otporni na tržišna previranja. Fondovi ove kategorije imaju najmanje rizičnu strategiju ulaganja s obzirom na to da najveći dio svoje imovine ulažu u državne obveznice kojima je zagarantiran stabilan i predvidiv tok novca, dok im je strogo zabranjeno ulaziti u više rizična financijska ulaganja, kao što su to dionice.

Dobrovoljni mirovinski fondovi

Mirovinska štednja, osim obvezne mirovinske štednje (I. i II. stup), sastoji se i od dobrovoljne, odnosno III. stupa. Kao što i sam naziv govori, dobrovoljni mirovinski fondovi odnose se u potpunosti na dobrovoljnu štednju za koju član sam bira visinu, trajanje i dinamiku štednje. Društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima uplaćena sredstva svojih članova najčešće ulažu u dionice i vrijednosne papire s ciljem ostvarivanja prinosa, kao i povećanja same vrijednosti imovine fonda kako bi u konačnici članovima osigurali isplatu većih mirovina. Dodatno, država potiče ovakav oblik štednje kroz poticajna sredstva od 15 posto na ukupno uplaćene doprinose svakog osiguranika.

U Hrvatskoj posluje nekoliko privatnih mirovinskih društava

Na našem tržištu posluje nekoliko privatnih društava koja upravljaju obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Ti se fondovi, kao što je spomenuto, međusobno razlikuju po vlastitim manje ili više rizičnim strategijama ulaganjima na temelju kojih mogu očekivati povrat uloženih sredstava u korist svojih članova. Jedno od privatnih društava s dugogodišnjim iskustvom upravljanja i ulaganja sredstvima članova koje je ujedno odličan primjer spoja sigurnosti, tradicije, znanja i iskustva u upravljanju mirovinskim fondovima je Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. U ponudi ovog društva možete birati između tri kategorije (A, B i C) Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda, kao i dodatno štedjeti za dane u mirovini kroz Raiffeisen dobrovoljno mirovinsko osiguranje u kojem također ostvarujete pravo na državne poticaje.

29. rujan 2022 03:29