Hrvatska
StoryEditor

Od četiri OMF-a, samo jedan s pozitivnim godišnjim prinosom

21. Studeni 2012.
Piše:
lider.media

Četiri obvezna mirovinska fonda na kraju 2011. imala su ukupno 1.604.336 članova. Tijekom 2011. obveznim mirovinskim fondovima pristupilo je ukupno 46.217 novih članova, odnosno prosječno je u jednom mjesecu obveznim mirovinskim fondovima pristupilo 3.851 članova.

Kako pokazuje Hanfino godišnje izvješće, u 2011. godini 92,9 posto članova rasporedio je Središnji registar osiguranika (Regos) po službenoj dužnosti nakon isteka roka za odabir mirovinskog fonda. U 2011. zatvoreno je ukupno 3.335 osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova. Najviše članova na dan 31. prosinca 2011. imao je obvezni mirovinski fond AZ OMF (576.858 članova).

U 2011. u obvezne mirovinske fondove uplaćeno je ukupno 4,7 milijardi kuna neto doprinosa, što je za 3,7 posto više u odnosu na prethodnu godinu, kada su uplaćeni neto doprinosi iznosili 4,5 milijardi kuna. U 2011. prosječno je mjesečno uplaćeno 392,8 milijuna kuna neto doprinosa.

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova iznosila je na dan 31. prosinca 2011. godine 41,1 milijardu kuna, odnosno 25,6 tisuća kuna po članu obveznog mirovinskog fonda. U odnosu na dan 31. prosinca 2010. neto imovina obveznih mirovinskih fondova bila je veća za 4,7 milijardi kuna, odnosno za 13 posto, što je rezultat uplata članova fonda i ostvarenog prinosa.

Ukupna imovina obveznih mirovinskih fondova na dan 31. prosinca 2011. iznosila je 41,2 milijardi kuna, te je bila za 11,6 posto veća u odnosu na dan 31. prosinca 2010. godine. Imovina obveznih mirovinskih fondova najvećim je dijelom bila uložena na domaćem tržištu, u domaće državne obveznice. Ulaganje u hrvatske državne obveznice bilo je za 14,3 posto veće u 2011. u odnosu na prethodnu godinu. Osim ulaganja u domaće državne obveznice u 2011. obvezni mirovinski fondovi povećali su ulaganja u domaće i inozemne dionice, kao i ulaganja u korporativne obveznice hrvatskih poduzeća.

U 2011. od četiri obvezna mirovinska fonda samo je obvezni mirovinski fond AZ OMF ostvario pozitivan godišnji prinos od 2,75 posto. Prinos indeksa Mirex u 2011. također je bio pozitivan. Godišnji prinos obveznog mirovinskog fonda Erste Plavi OMF iznosio je -1,35 posto, dok je obvezni mirovinski fond Raiffeisen OMF ostvario prinos od -0,62 posto. Godišnji prinos obveznog mirovinskog fonda PBZ CO OMF iznosio je -1,43 posto.

Imovina društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iznosila je na dan 31. prosinca 2011. godine 518,6 milijuna kuna i u odnosu na dan 31. prosinca 2010. bila je manja za 11,8 posto. U strukturi ukupne imovine društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondom 81,6 posto činila je financijska imovina u iznosu od 423,4 milijuna kuna. Ukupni kapital društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondom na kraju 2011. iznosio je 479,5 milijuna kuna

U 2011. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom ostvarila su dobit od 160,5 milijuna kuna, što je za 8,7 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od upravljanja fondom iznosili su 288 milijuna kuna, što je za 4,1 posto više u odnosu na 2010. godinu. U strukturi prihoda od upravljanja 88,6 posto činila je naknada od ukupne imovine fonda u iznosu od 255,2 milijuna kuna. Rashodi od upravljanja fondom iznosili su 51,2 mil. kuna i u odnosu na prethodnu godinu bili su veći za 85,4%. U strukturi rashoda od upravljanja fondom 55,6 posto činili su ostali troškovi od upravljanja fondom. Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom ostvarila su u 2011. dobit od upravljanja fondom u iznosu od 236,7 milijuna kuna. Rashodi od poslovanja društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondom u 2011. iznosili su 61,3 milijuna kuna, što je za 5,2 posto više u odnosu na 2010. godinu.

Od četiri društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom dva društva su u neposrednom vlasništvu stranih financijskih institucija, jedno je u posrednom stranom vlasništvu, dok u jednom podjednak vlasnički udjel imaju domaći i strani osnivač. U 2011. broj društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondom ostao je nepromijenjen u odnosu na 2010. godinu.

27. studeni 2022 15:34